Arkivplan Eigersund kommune

 

 

Header

 

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR EIGERSUND KOMMUNE

 FORMÅLET MED ARKIVPLANEN

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Eigersund kommune.

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.

Arkivplanen skal bidra til at Eigersund kommune ivaretar arkivansvaret etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

 ADMINISTRASJONSSJEFEN (RÅDMANNEN) HAR DET OVERORDNEDE ARKIVANSVARET

(Jfr. Arkivforskriftens § 1-1).

Organisatorisk ligger arkivtjenesten i sentraladministrasjonen.

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste.

Rådmannen i Eigersund kommune oppfordrer alle ansatte i kommunen til å sette seg godt inn i, og følge retningslinjene i arkivplanen.

Egersund, 19.09.2016

Rådmann

   

 

Hestvadbroen

Hestvad bru, Egersund.
 

 

Kirken

Egersund kirke.