Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Eigersund kommune innførte sentralarkiv med skanning av dokumenter høsten 2002. Saksarkivet som ble brukt fra 2002 - 2007 var Winsak.

Sentralarkivet er plassert i stab under sentrale tjenester, jfr. arkivorganisering.

Eigersund kommune gikk i 2007 over til full elektronisk sak- og arkivsystem, Acos Websak.

All post til kommunen blir åpnet, sortert og fordelt av arkivtjenesten, som er lokalisert i rRådhusets 4.etasje.
Arkivverdig post blir skannet, registrert og journalført i kommunens elektroniske sak- og arkivsystem. 

Laster...