Utskriftsvennlig versjon

Sikkerhet

Generelt

- Fysisk arkivmateriale oppbevares i låste arkivrom og arkivskuffer. Bare arkivpersonalet og andre autoriserte personer har tilgang til disse, og må kontaktes hvis det er nødvendig å finne fram dokumenter.

- Saksbehandlere har tilgang til materiale som er nødvendig for at de kan utføre sine arbeidsoppgaver.

- Fortrolig informasjon gis kun til de som er autorisert til å motta eller behandle disse opplysningene.

- Adgang til elektronisk lagret materiale reguleres av tilgangsstyring.

- Se kommunens interne reglement for informasjonssikkerhet for mer om informasjonssikkerhet.

Laster...