Arkivplan.no

Arkivplan Eigersund kommune

 

 

Header

 

FORMÅLET MED ARKIVPLANEN TIL EIGERSUND KOMMUNE

Arkivplanen er internkontrollsystemet for kommunens dokumentasjons- og informasjonsforvaltning. Den skal bidra til at Eigersund kommune ivaretar arkivansvaret etter Arkivlova § 6, hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

 

Arkivplanen viser hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert, og den gir bindende instrukser, rutiner og regler for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Eigersund kommune.

  

RÅDMANNEN HAR DET OVERORDNEDE ARKIVANSVARET

I Eigersund kommune er det Rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1). Arkivleder har et overordnet faglig ansvar for kommunens samlede arkiv og dokumentforvaltning.

 

Rådmannen i Eigersund kommune oppfordrer alle ansatte i kommunen til å sette seg godt inn i, og følge retningslinjene i arkivplanen.

Egersund, 19.09.2016

Rådmann

   

 

Hestvadbroen

Hestvad bru, Egersund.
 

 

Kirken

Egersund kirke.