Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Arkivplan for Eigersund kommune

   
   

FORMÅLET MED ARKIVPLANEN

Arkivplanen er en viktig og sentral del av internkontrollsystemet for kommunens dokumentasjons- og informasjonsforvaltning, jf. riksarkivarens forskrift § 1-1. Den skal bidra til at Eigersund kommune ivaretar arkivansvaret etter Arkivlova § 6, hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Arkivplanen viser hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert, og den gir bindende instrukser, rutiner og regler for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Eigersund kommune.

  

KOMMUNEDIREKTØREN HAR DET OVERORDNEDE ARKIVANSVARET

I Eigersund kommune er det kommunedirektøren som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1). Arkivleder har et overordnet faglig ansvar for kommunens samlede arkiv og dokumentasjonsforvaltning.

 

 
   

Ek arkivplan

 

Fotograf Arne Ove Østebrøt