Arkivplan.no

Elektroniske systemer

Sist revidert: 05.08.19

 

Kort om systemoversikten 

  • Systemoversikten er p.t. ikke komplett, men det jobbes løpende med å få på plass manglende informasjon.
  • Systemoversikten vil bli oppdatert én gang pr. år, jf. instruks for vedlikehold og arkivering av kommunens arkivplan.
  • Ved registrering av elektroniske systemer fylles det ut et standard skjema. Disse skjemaene har egne felter for i) GDPR (jf. personopplysningsloven art. 30) og ii) Infosikkerhet.
    • Feltene for GDPR er ikke utfylt da Eigersund kommune har denne informasjonen i Draftit.
    • Feltene for infosikkerhet er preutfylt med svarene "Ja" på meldeplikt og "Sensitiv" på klassifikasjon. Disse svarene endres ikke når nytt system registreres, fordi meldeplikten ikke lenger er en del av personvernreglementet, og spørsmål om klassifikasjon (sensitivt/ikke sensitivt) omtales i Draftit.
Laster...