Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Interkommunale samarbeid

Nedenfor er en oversikt over Eigersund kommunes konsernstruktur pr. 2017. Det pågår pr, 01.01.22 et arbeid med å oppdatere oversikten. Når dette arbeidet er fullført, vil oversikten nedenfor oppdateres.

Interkommunale selskaper som Eigersund kommune er deleier i, der IKS'et selv har arkivansvaret

  • Rogaland Revisjon
  • Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA Rogaland)

  

Interkommunale samarbeid (§28), vertskommunesamarbeid, der Eigersund kommune er vertskommune og ivaretar arkivansvaret

  • Dalane interkommunale barnevern  (samarbeid mellom Eigersund, Sokndal og Lund kommune). Se mer her.
  • Nav Egersund-Bjerkreim (samarbeid mellom Eigersund og Bjerkreim kommune). NB: Fra og med 01.01.22 er også NAV Sokndal med i samarbeidet, og NAV-kontoret heter NAV Dalane
  • PPT

 

Interkommunale samarbeid (§28), vertskommunesamarbeid, der Eigersund kommune er vertskommune, men ikke ivaretar arkivansvaret

  • Landbrukskontoret (samarbeid mellom Eigersund og Sokndal kommune)
    • Eigersund kommune ivaretar arkivansvaret for Eigersund kommune, mens Sokndal kommune ivaretar arkivansvaret for Sokndal kommune.

 

Konsernstruktur pr. 2017

Konsernstruktur Eigersund kommune 2017

Laster...