Utskriftsvennlig versjon

Saksbehandlere

Nedenfor finner du en oversikt over de til enhver tid gjeldende rutinene for bruk og saksbehandling i det elektroniske sak-/arkivsystemet WebSak Fokus. Som bruker av WebSak Fokus er det viktig at du gjør deg kjent med disse rutinene, ref. instruks for saksbehandlere i WebSak.

Rutinebeskrivelsene kan suppleres med oppslag i systemets brukerdokumentasjon for en nærmere beskrivelse av hvordan de ulike funksjonene det refereres til i rutinene skal utføres. Brukerdokumentasjonen er tilgjengelig i søkbart format ved å trykke på F2-tasten på tastaturet når du er i WebSak Fokus.

Du finner også e-læringsvideoer på kommunens intranettside, se her.

Laster...