Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Bevaringsmetodikk

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Sist revidert: 05.03.21

 

INNLEDNING

For at arbeidet med bevaringsvurdering av arkiv i Eigersund kommune skal skje på en planmessig og forutsigbar måte, skal bevaringsvurdering foretas etter informasjonsinnhold og funksjonstyper.

Bevaringsvurdering skal alltid skje etter reglene for bevaring i Riksarkivarens forskrift  kapittel 7. Videre skal merbevaringsvurdering skje med utgangspunkt i formål/funksjonsbeskrivelser som skissert under.

Funksjonsbeskrivelsene er hentet fra Bevaringsutvalgets (2002) rapport.

 

SKJEMATISK OVERSIKT OVER BEVARINGSFORMÅL OG TILHØRENDE KRITERIER

formaal3

  

FASTSETTING AV KASSASJONSÅR

Kassasjonsår fastsettes etter disse kriteriene:

  1. Hvor lenge har dokumentasjonen en administrativ verdi? (Søknadsfrist, klagefrist, finne tilbake til dokumentasjon)
  2. Finnes det juridiske krav til oppbevaringstid? (Regnskapsbilag, f.eks.)

 

BEVARINGSVURDERING

Bevaringsvurderinger skrives i WebSak.