Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Retningslinjer for gradering av dokumenter og saker i Websak

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Sist revidert: 15.04.21

 

INNHOLD

Generelt

Tilgangskoder

Avskjermingskoder

Ofte bruke paragrafer

 

Generelt

 • Å gradere et dokument vil si å begrense hvem som har tilgang til dokumentet. Gradering gjøres ved å sette på en tilgangskode, avskjermingskode og paragraf.
  • Tilgangskode er med på å styre hvem som eventuelt skal kunne få tilgang.
  • Avskjermingskode avgjør hva som unntas av selve dokumentet, del av tittelen og avsender/mottaker.
  • Paragraf sier noe om hvorfor noe unntas.
 • Saksbehandler er selv ansvarlig for å vurdere om et dokument er unntatt offentlighet og derfor må graderes. Se her for retningslinjer for offentlighetsvurdering.
 • Gradering kan settes på saksnivå og journalpostnivå.

 

Tilgangskoder

 • A: brukes på dokumenter som er offentlige, men hvor navnet skjermes fra offentlig postliste.
 • B: barnehagebarn, egen tilgangskode for skjerming av barnehagemapper.
 • E: elever, egen tilgangskode for skjerming av elevmapper.
 • F: sensitive barnevernsaker.
 • G: gjeldsrådgivning.
 • H: sensitive helseopplysninger (deriblant flyktninger).
 • L: ledergruppen.
 • O: startlån, tilpasning bolig.
 • P: personalmapper.
 • S: sensitive personalopplysninger/personalsaker.
 • U: generelle saker/dokumenter som er unntatt offentlighet.
 • XX: saker/dokumenter som er midlertidig unntatt offentlighet.
 • Ø: Børssensitiv informasjon

 

Avskjermingskoder

 1. Bare fysiske tekstdokumenter er tilgangsbegrenset.
 2. Som kode 1 + Linje 2 i journalposttittel avskjermes.
 3. Som kode 2 + Alt i avsender/mottaker feltet avskjermes.

 

Ofte brukte paragrafer

Type dokument/informasjon

Paragraf

Forklaring

Opplysninger om personlige forhold (sensitive opplysninger)

Eksempler:

 • Oppfølgingsplaner for sykemeldte
 • Dokumenter i barne- og elevmapper
 • Innkalling, avlysing eller referat fra dialogmøte
 • Oppsigelse som sier noe om helseforhold (en oppsigelse hvor det ikke fremkommer noe om helse, vil i utgangspunktet ikke kunne unntas etter § 13)
 • Andre dokumenter som inneholder helseopplysninger eller sensitive opplysninger

Offl. § 13, fvl. § 13.1

Dette er unntak for det som omtales som "noens personlige forhold." Det vil typisk være helseopplysninger.

NB: Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige.

Interne dokumenter

Eksempler:

 • Internt møtereferat
 • Internt notat for en sak
 • Dokument/epost sendt til andre ansatte i kommunen

Offl. § 14

§ 14 åpner kun for å unnta dokumenter som levere hele sine liv internt i kommunen. I det et dokument sendes til/mottas fra en ekstern part, gir ikke § 14 hjemmel til å unnta dokumentet lenger.

Vær obs på at det ikke er vi som bestemmer om et dokument er mottatt fra eller sendt til noen eksterne. Er dokumentet fra/til noen eksterne, ja så er dokumentet det! Det vil si at dersom du får eller sender en epost/dokument til noen eksterne, kan du ikke velge å registrere dette som et internt dokument for å kunne unnta etter § 14. Da blir registreringen feil, og kommunen risikerer at informasjon går tapt/blir vanskelig å finne tilbake til. 

Eksterne dokumenter jeg bruker i saksforberedelse

Eksempler:

 • Dokumenter knyttet til råd/veiledning fra advokat
 • Dokumenter knyttet til råd/veiledning fra konsulent

Offl. § 15

Noen ganger henter vi inn dokumenter fra eksterne aktører, i en sak vi jobber med, og som bør unntas. Dette kan feks. være uttalelser fra advokat. Du kan ikke registrere det som et internt dokument siden det kommer fra eksterne. Da kommer § 15 til unnsetning, og åpner for at vi kan unnta dokumenter med råd/veiledning m.m. fra eksterne parter.

Økonomi-, lønns-   eller personalforvaltning

Eksempler:

 • Dokumenter knyttet til spørsmål om lønn
 • Dokumenter om stillingsendringer
 • Dokumenter om annet knyttet til ansettelsesforholdet, og som ikke inneholder feks helseopplysninger
 • Dokumenter knyttet til søknad om utdanningsstipend

Offl. § 23

Unntak av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av kommunens økonomi-, lønns- eller personalforvaltning.

Brukes gjerne på dokumenter i personalmappene som ikke inneholder helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger (§ 13) eller gjelder ansettelse/forfremmelse (§ 25).

Ansettelsesbrev og andre dokumenter i forbindelse med en ansettelse

Eksempler

 • Ansettelsesbrev

Offl. § 25

Unntak for dokumenter i sak om ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste. NB: Unntaket gjelder ikke søkerliste. Opplysninger om en søker kan likevel unntas fra offentlighet dersom søkeren selv anmoder om dette

Karakterutskrift, vitnemål. 

Eksempler

 • Karakterutskrift
 • Vitnemål
 • Attester
 • Opplysninger for fastsetting av lønnsansiennit
 • Autorisasjon som for eksempel sykepleier

Offl. § 26

§ 26 gjør at du kan unnta karakterer, vitnemål, fødselsnummer og nummer med tilsvarende funksjon, besvarelse til eksamen eller lignende prøve samt innlevert utkast til konkurranse e.l., hvem som skal få en pris.

Dokumenter som inneholder fødselsnummer

Eksempler:

 • Dette kan være mye forskjellig. Hvis et dokument er påført fødselsnummer, og ikke inneholder annet som gir grunnlag for unntak, kan § 26 benyttes.

Offl. § 26

§ 26 gjør at du kan unnta karakterer, vitnemål, fødselsnummer og nummer med tilsvareande funksjon, besvarelse til eksamen eller lignende prøve samt innlevert utkast til konkurranse e.l., hvem som skal få en pris.