Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Retningslinjer for gradering av dokumenter i personalmapper

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Sist revidert: 08.08.23

 

Innledning

Når det opprettes dokumenter i en personalmappe, får dokumentene automatisk samme skjerming som selve personalmappen. Alle personalmapper har skjermingen P3 § 13/13

 • P er en egen tilgangskode for personaldokumentasjon
 • 3 innebærer at tittellinje 2 (navn) og klassering (fødselsnummer) skjermes
 • § 13/13 henviser til offentleglova § 13, som gir oss anledning til å unnta opplysninger om noens personlige forhold.

Mye av dokumentasjonen i personalmappene har imidlertid ikke et innhold som gjør at det kan unntas etter § 13. Nedenfor følger en oversikt over de mest aktuelle bestemmelsene.

Type dokument/informasjon

Gradering

Forklaring

Opplysninger om personlige forhold (sensitive opplysninger)

Eksempler:

 • Oppfølgingsplaner for sykemeldte
 • Innkalling, avlysing eller referat fra dialogmøte
 • Oppsigelse som sier noe om helseforhold (en oppsigelse hvor det ikke fremkommer noe om helse, vil i utgangspunktet ikke kunne unntas etter § 13)
 • Andre dokumenter som inneholder helseopplysninger eller sensitive opplysninger

P3 § 13

Paragrafen pålegger oss å unnta opplysninger om "noens personlige forhold." Det vil typisk være helseopplysninger.

NB: Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige.

Økonomi-, lønns-   eller personalforvaltning

Eksempler:

 • Dokumentasjon om lønnsforhandlinger (kollektive og/eller individuelle)
 • forhandlinger om arbeidstidsordninger
 • konflikter

Vær obs på at denne paragrafen kun kan brukes for å verne våre egne interesser. Paragrafen kan ikke brukes for å verne om den ansatte.

P3 § 23

Paragrafen gir oss hjemmel for å kunne unnta opplysninger av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av kommunens økonomi-, lønns- eller personalforvaltning.

NB. Det er strenge vilkår for å bruke denne paragrafen. Hensikten med paragrafen er å verne om det offentlige sine økonomiske interesser i forhandlinger og forretninger. Det er altså ikke mulig å bruke denne bestemmelsen for å verne/skjerme den ansattes interesser. 

 • Økonomiforvaltning: Med økonomiforvaltning åpnes det for å unnta opplysninger om privatøkonomiske interessene til kommunen i forhandlingssituasjoner. Vil i hovedsak være aktuelt ved kjøp/salg og avtaleforhandlinger. 
 • Lønnsforvaltning: Med lønnsforvaltning mener loven kommunens forhandlingsposisjon i forbindelse med kollektive og individuelle forhandlinger. Det er et vilkår at innsyn vil svekke kommunens forhandlingsposisjon.
 • Personalforvaltning: Med personalforvaltning siktes det til forhandlinger som ikke direkte gjelder økonomi, og kan feks. gjelde forhandlinger om arbeidstidsordninger, konflikter m.m. Vær obs på at det kun kan brukes for å verne kommunen, ikke den ansatte.

Ansettelsesbrev 

Eksempler

 • Ansettelsesbrev

P3 § 25

Paragrafen gir oss hjemmel for å unnta ansettelsesbrev.

Karakterutskrift, vitnemål. 

Eksempler

 • Karakterutskrift
 • Vitnemål
 • Attester
 • Autorisasjon som for eksempel sykepleier

P3 § 26

Paragrafen gir oss hjemmel for å unnta blant annet karakterer og vitnemål.

Dokumenter som inneholder fødselsnummer

Eksempler:

 • Dette kan være mye forskjellig. Hvis et dokument er påført fødselsnummer, og ikke inneholder annet som gir grunnlag for unntak, kan § 26 benyttes.

P3 § 26

Paragrafen gir oss hjemmel for å unnta blant annet fødselsnummer og nummer med tilsvarende funksjon (typisk D-nummer)

Annen dokumentasjon

Eksempler:

 • Oppsigelse av stilling (uten helseopplysninger)
 • Spørsmål om lønn (som ikke er i forbindelse med forhandlinger)
 • Spørsmål om stillingsendring m.m. (som ikke inneholder helseopplysninger)
 • Utdanningsstipend

A3 AN

Dette er ikke en hjemmel for å unndra fra innsyn, men en gradering som skjermer informasjon på postliste m.m. A3 AN gir ikke grunnlag for å nekte innsyn.