Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Bevarings- og kassasjonsplan for Eigersund kommune

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Dokumentsenteret jobber med å utarbeide en komplett bevarings- og kassasjonsplan for Eigersund kommune. 

Det skal høsten 2022 og 2023 tas en gjennomgang med de ulike tjenesteområdene i kommunen for å se på hva slags dokumentasjon som finnes innen de ulike tjenesteområdene hos oss. Basert på dette vil det utarbeides en bevarings- og kassasjonsplan.

Utkast til bevarings- og kassasjonsplan er i journalpost 21/42996. Når planen er ferdig, vil den legges ut her.

Nedenfor følger en oversikt som viser framdriftsplan for arbeidet.

Område

Paragraf

Oppstart

Ferdig

Status

Kommentar

Opplæring og oppvekst

Riksarkivarens forskrift § 7-28

01.11.22

01.06.23

Fullført

Våren 2023 innføres Visma flyt Sikker Sak, og elevmapper vil være i dette systemet. I den forbindelse tas en gjennomgang av elevdokumentasjon. Systemet skal også brukes i barnehager, og det tas en tilsvarende gjennomgang med barnehager.

Teknisk og samfunnsutvikling

Riksarkivarens forskrift § 7-27

Riksarkivarens forskrift § 7-31

Riksarkivarens forskrift § 7-33

01.01.23

15.04.23

Påbegynt

Våren 2023 innføres ebyggesak. I den forbindelse skal det tas en gjennomgang med Samfunnsutvikling på dokumentasjonen.

For oppmåling er arbeidet startet i forbindelse med rydding i eldre arkiv.

Prosjekt og utvikling: Ferdig

Bygg og eiendom: Ferdig

Vei og utemiljø: Ferdig

Administrasjon, politikk og personal

Riksarkivarens forskrift § 7-24

Riksarkivarens forskrift § 7-26

02.05.23

15.06.23

Ikke påbegynt

 

Økonomi

Riksarkivarens forskrift § 7-25

01.09.23

30.09.23

Ikke påbegynt

 

Helse og omsorg og sosial

Riksarkivarens forskrift § 7-29

Riksarkivarens forskrift § 7-30

01.09.23

30.09.23

Ikke påbegynt