Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Hovedmål

Verdenserklæringen om arkiver heter det at:

Arkiver dokumenterer beslutninger, handlinger og minner. Arkiver er en unik og uerstattelig arv som overføres fra generasjon  til  generasjon. Arkiver forvaltes fra de blir til, for å bevare deres verdi og meningsinnhold. De er autoritative informasjonskilder som understøtter pålitelige og transparente administrative prosesser. De spiller en vesentlig rolle i samfunnsutviklingen ved at de sikrer og bidrar til individets og fellesskapets hukommelse. Åpen tilgang til arkiver beriker kunnskapen om samfunnet, fremmer demokrati, beskytter innbyggernes rettigheter og bedrer livskvaliteten.

Hovedmålet for dokumentsenteret vil derfor være å sørge for, med de ressursene vi har til rådighet, at relevant dokumentasjon blir tatt vare på og er tilgjengelig for brukere av kommunens arkiver (saksbehandlere, offentligheten, forskning) i nåtid og for ettertiden.

 

Leder dokumentsenter 6. mai 2021

Laster...