Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Utvikling for fremtiden

I en tid hvor sosiale medier er den foretrukne kommunikasjons- og formidlingskanalen, hvor stadig mer av den offentlige tjenesteproduksjonen foregår digital, og hvor informasjon og dokumentasjon skapes digitalt, er det viktig at dokumentsenteret har en god forståelse for både arkivfaget og digitalisering. Digitalisering handler i stor grad om informasjons-/dataflyt både mellom interne og ekstern aktører. For å kunne levere mer effektive tjenester til innbyggerne i Eigersund kommune og samtidig forbedre og forenkle interne arbeidsprosesser, satses det derfor, i tråd med nasjonale føringer, på økt digitalisering.

Arkivering bør i så stor grad som mulig skje som en integrert og naturlig del av en arbeidsprosess, og fortrinnsvis så automatisk som mulig. Dette innebærer at dokumentsenteret - i den grad kapasiteten og ressursene tillater det - løfter blikket fra de daglige driftsoppgavene for å få en forståelse av saksbehandlingsprosessene i og mellom de forskjellige enhetene i kommunen. På den måten skal dokumentsenteret bidra i kommunens digitaliseringsarbeid, og være med å skape en så sømløs og effektiv dokumentflyt som mulig.

 

Leder dokumentsenter, 6. mai 2021.

Laster...