Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Plan for langtidsbevaring av elektronisk arkivmateriale

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Nedenfor er en oversikt over elektroniske systemer som skal langtidsbevares samt tidspunkt for uttrekk og deponering/avlevering.

 

System

Uttrekk

Avlevering

Ansvar koordinering

Ansvar uttrekk

Ansvar overføring

Utstyr

Ressurser

Kostnad

Kommentar

IST extence

Vår 2023*

Vår 2023*

Dokumentsenter

IKT

IKT

Nei

Nei

0,-

*Det er usikkert om kommunen fortsatt har noe av dette systemet.

Visma unique barnehage

Vår 2023*

Vår 2023*

Dokumentsenter

IKT

IKT

Nei

Nei

0,-

*Det er usikkert om kommunen fortsatt har noe av dette systemet.

Visma unique kulturskole

Vår 2023*

Vår 2023*

Dokumentsenter

IKT

IKT

Nei

Nei

0,-

*Det er usikkert om kommunen fortsatt har noe av dette systemet.

Humanus

Vår 2023*

Vår 2023*

Dokumentsenter

IKT

IKT

Nei

Nei

0,-

*Det er usikkert om kommunen fortsatt har noe av dette systemet.

Visma flyvo

Vår 2023

Vår 2023

Dokumentsenter

IKT

IKT

Nei

Nei

0,-

Det skal gjøres uttrekk grunnet overgang til fullelektronisk arkiv. IKA er informert.

Visma familia

Høst 2023

Høst 2023

Dokumentsenter

Dokumentsenter

Dokumentsenter

Nei

Nei

0,-

Det skal vurderes om Visma Familia (VSA) skal periodiseres. Hvis periodisering gjøres, vil det i etterkant foretas et uttrekk som avleveres til IKA Rogaland.

Visma flyt PPT

Høst 2023

Høst 2023

Dokumentsenter

Dokumentsenter

Dokumentsenter

Nei

Nei

0,-

Det skal vurderes om Visma flyt PPT (VSA) skal periodiseres. Hvis periodisering gjøres, vil det i etterkant foretas et uttrekk som avleveres til IKA Rogaland.

Websak

Vår 2024

Vår/høst 2024

Dokumentsenter

IKT

IKT

Nei

Acos

Timefakturering

Det skal igangsettes en periodisering av Websak høsten 2023, hvor det i etterkant gjøres et uttrekk av avsluttet periode.

Visma Velferd

Høst 2024

Høst 2024

Dokumentsenter

Dokumentsenter

Dokumentsenter

Nei

Nei

0,-

Det skal vurderes om Visma Velferd (VSA) skal periodiseres. Hvis periodisering gjøres, vil det i etterkant foretas et uttrekk som avleveres til IKA Rogaland.

HSPro

Vår 2025

Våren 2025

Dokumentsenter

Dokumentsenter

Dokumentsenter

Nei

Nei

0,-

Det skal vurderes om HSPro (VSA) skal periodiseres. Hvis periodisering gjøres, vil det i etterkant foretas et uttrekk som avleveres til IKA Rogaland.

Visma Flyvo

Vår 2025

Våren 2025

Dokumentsenter

Dokumentsenter

Dokumentsenter

Nei

Nei

0,-

Det skal vurderes om Visma Flyvo (VSA) skal periodiseres. Hvis periodisering gjøres, vil det i etterkant foretas et uttrekk som avleveres til IKA Rogaland.

Cosdoc

Se kommentar

 

 

 

 

     

Uttrekk gjøres ved periodisering/avslutning

CGM Journal

Se kommentar

             

Uttrekk gjøres ved periodisering/avslutning

CGM Legevakt

Se kommentar

             

Uttrekk gjøres ved periodisering/avslutning