Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Saksbehandling i Websak

Nedenfor finner du en oversikt over de til enhver tid gjeldende rutinene for bruk og saksbehandling i det elektroniske sak-/arkivsystemet WebSak.  Som bruker av WebSak er det viktig at du gjør deg kjent med disse rutinene, ref. instruks for saksbehandlere i WebSak.

OBS: Websak omtales gjerne som "Websak Fokus" eller bare "Fokus". Dette er benevnelser på Websak-grensesnittet som alle saksbehandlere har i Outlook. Rutinene nedenfor tar utgangspunkt i dette grensesnittet.

Rutinebeskrivelsene kan suppleres med oppslag i systemets brukerdokumentasjon for en nærmere beskrivelse av hvordan de ulike funksjonene det refereres til i rutinene skal utføres. Brukerdokumentasjonen er tilgjengelig i søkbart format ved å trykke på F2-tasten på tastaturet når du er i WebSak Fokus.

Du finner også noen brukerveiledninger i mappen "Brukerveiledninger" nedenfor.

Lurer du på noe om skjerming? Se egen retningslinje på https://eigersund.arkivplan.no/content/view/full/437963. Her finner du blant annet en oversikt og forklaring av de mest brukte paragrafene for skjerming.

Laster...