Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Endringslogg for arkivplanen

Dato

Endring

30.12.20

 • Foretatt endringer på inndeling
  • Opprettet ny seksjon for arkivansvar og fullmakt. Flyttet dokumenter til den nye seksjonen.
  • Opprettet ny mappe for nødprosedyrer. Flyttet dokument til denne mappen.
 • Opprettet ny rutine for retting for sletting.

15.02.21

 • Påbegynt et arbeid med å oppdatere rutiner slik at de i så stor grad som mulig har lik oppbygning som andre rutiner i kommunen. Det gir følgende oppbygning.
  • Innledning
   • Hensikt
   • Ansvar
   • Avvikshåndtering
   • Definisjoner
  • Rutine

13.04.21

 • Opprettet egen mappe for arkivarrutiner for frittstående arkivkjerne. Linket til denne mappen fra instruks for frittstående arkivkjerne, der hvor instruksen viser til oppgaver m.m som skal gjøres i henhold til egne rutiner.
 • Linket fra instruks for frittstående arkivkjerne til mappe for periodisering.
 • Slått sammen rutine for kvalitetssikring av dokumenter med rutine for kvalitetssikring av saker, slik at dette nå finnes samlet i én rutine for kvalitetssikring

27.04.21

 • Oppdatert rutiner for innsyn, og samkjørt dette bedre med rutiner som ligger på kommunens intranett. 
 • Opprettet egen rutine for innsyn i elevdokumentasjon.

20.09.21

 • Flyttet del om sikkerhet inn under arkivreglement. Tilført beskrivelse av tilgangsstyring.
Laster...