Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Endringslogg for arkivplanen

Dato

Endring

30.12.20

15.02.21

 • Påbegynt et arbeid med å oppdatere rutiner slik at de i så stor grad som mulig har lik oppbygning som andre rutiner i kommunen. Det gir følgende oppbygning.
  • Innledning
   • Hensikt
   • Ansvar
   • Avvikshåndtering
   • Definisjoner
  • Rutine

13.04.21

 • Opprettet egen mappe for arkivarrutiner for frittstående arkivkjerne. Linket til denne mappen fra instruks for frittstående arkivkjerne, hvor instruksen viser til oppgaver m.m som skal gjøres i henhold til egne rutiner.
 • Linket fra instruks for frittstående arkivkjerne til mappe for periodisering.
 • Slått sammen rutine for kvalitetssikring av dokumenter med rutine for kvalitetssikring av saker, slik at dette nå finnes samlet i én rutine for kvalitetssikring

27.04.21

 • Oppdatert rutiner for innsyn, og samkjørt dette bedre med rutiner som ligger på kommunens intranett. 
 • Opprettet egen rutine for innsyn i elevdokumentasjon.

20.09.21

 • Flyttet del om sikkerhet inn under arkivreglement. Tilført beskrivelse av tilgangsstyring.

06.01.22

 • Oppdatert administrativ organisering.

11.01.22

 • Oppdatert informasjon om delegering og fullmakt.

09.05.21

28.07.22

 • Påbegynt enkel omstrukturering av ulike deler. Ingen endringer i innhold. 
 • Lagt til mal for rutiner for elektronisk behandling av arkivdokumenter. 

18.08.22

Desember 22

August 2023

 • Revidert skriveregler for Websak
  • Nødvendige endringer i forbindelse med innføring av Acos Eiendom
  • Spesifisert skriveregler for personalmapper
  • Slått sammen skriveregler i ett dokument
  • Div. småjusteringer

August 2023

 • Revidert rutine for saksbehandlere i Websak
  • Gjort nødvendige justeringer i forbindelse med oppgraderingen til ny versjon av Websak
  • Forenklet rutinebeskrivelsene
  • Slått sammen rutiner til ett dokument.

August 2023

August 2023

Laster...