Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Generelle skriveregler for WebSak

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Status: Godkjent

Godkjent av: Leder dokumentsenter

Sist revidert: 24.07.20

 

Prinsipp for bruk av titler ved registrering i Websak

Følgende prinsipp skal legges til grunn for bruk av titler i Websak

  • Titler skal utformes på en slik måte at
    • de sikrer lettere gjenfinning av informasjon både i nåtid og i fremtid, samtidig som informasjonsdeling blir lettere.
    • offentlig journal er forståelig og gir et godt bilde av kommunens aktiviteter.
    • at titlene gir muligheter til å hente ut gode rapporter og statistikker fra WebSak som gir et korrekt bilde av virkeligheten.

 

Skriveregler

1

Tittelen skal være på bokmål.

2

Tittellinje 1 skal aldri inneholde opplysninger av sensitiv karakter/opplysninger som er underlagt taushetsplikt. I saker eller dokumenter som er unntatt offentligheten kan deler av tittelen skjermes ved å bruke tittellinje 2 og korrekt graderingskode. Den offentlige tittelen (linje 1) må likevel gi et godt bilde av sakens eller dokumentets innhold.

3

Tittelen skal inneholde sentrale ord og uttrykk som gir en god beskrivelse av sakens eller dokumentets innhold.

4

Tittelen bør ikke inneholde for eksempel «SV», «VS» «FWD» m.m. som følger med fra emnefelt i e-poster.

5

 Tittelen skal ikke inneholde filekstensjon (for eksempel "*.pdf", "*.docx", "*.jpg", "*.doc").

6

Hvis en sakskarakter endres skal også tittelen endres.

7

Alle begreper skal som hovedregel skrives helt ut. Forkortelser kan eventuelt komme i tillegg. Allment kjente forkortelser/akronym er tillatt.

8

Fremmedspråklige tekster skal av hensyn til søkbarhet også oversettes til bokmål.

9

Datoer skal skrives med seks siffer med formatet DD.MM.ÅÅ.