Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Instruks for sikkerhetsgradert informasjon

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Status: Godkjent

Godkjent av: Leder dokumentsenter

Sist revidert: 20.01.23

 

INNLEDNING

Instruksen gjelder for dokumentsenteret og enheter som har fagsystem eller på andre måter bruker en frittstående arkivkjerne.

 

Hensikt

Hensikten med instruksen er å klarlegger ansvarsfordeling mellom Dokumentsenteret og ansvarlig for de ulike fagsystemene som er knyttet opp mot en frittstående arkivkjerne. Instruksen ivaretar også kvalitetssikring for de elektroniske arkivdelene og det elektroniske arkivmaterialet fra disse enhetene.

 

Ansvarsforhold

Ansvarsforhold  fremkommer nedenfor.

 

Definisjoner

Trykk her for begrepsavklaringer

 

HÅNDTERING AV SIKKERHETSGRADERT INFORMASJON

Mottak av sikkerhetshetsgradert informasjon

Hvis det mottas sikkerhetsgradert informasjon, skal denne ikke åpnes av dokumentsenteret, men gis videre til ansatte som er sikkerhetsklarert.

 

Oppbevaring av sikkerhetsgradert informasjon

Sikkerhetsgradert informasjon skal oppbevares i egnet safe. Kun sikkerhetsklarert personell har tilgang til å åpne safen.

Ved behov for tilgang til rommet hvor safen oppbevares, kontaktes leder Dokumentsenter.